Sociala medier

Lundby IF:s policy kring användning av sociala medier

Med sociala medier menas Internetforum, sociala nätverkstjänster, en blogg/vlogg

om laget, mikrobloggar, RSS-flöde, sociala bokmärken och liknande. För enkelhets

skull kommer Facebook att tjäna som exempel i denna policy.

Lundby IFs utgångspunkt är att alla lag får använda valfria sociala medier för

information och kommunikation om lagets eller föreningens verksamhet. En

Facebooksida ersätter dock aldrig föreningens och lagets ”skyltfönster” som är

www.lundbyif.se.

En Facebooksida för ett lag ska administreras av ledare inom Lundby IF eller av en

utsedd lagförälder. Om en lagförälder administrerar sidan så ska denne vara

införstådd med denna policy. Lagföräldern företräder i så fall Lundby IF på

Facebooksidan. Lundby IFs styrelse ska vara informerad om att laget har en sådan

sida och även ha möjlighet till åtkomst eller insyn.

Syftet med Facebooksidan ska vara tydligt utskrivet och det skall finnas formulerade

regler för forum och inlägg. Exempelvis ”Denna Facebooksida är för medlemmar och

anhöriga till laget XX. Vi bemöter varandra med respekt och i god ton. Politiska och

religiösa diskussioner som inte berör Lundby IF får ej förekomma på forumet”.

Givetvis tolereras inte rasism, förolämpning, hot, elaka provokationer, kränkning etc.

Även om Facebooksidan är sluten så ska en ledare förhålla sig till sidan såsom den

vore publik. Det skrivna ordet har en oöverskådlig livslängd. Ett inlägg ska kunna stå

för sig själv. Med andra ord inte uppfattas som provokativt eller olämpligt även om

inlägget tas ur sitt sammanhang.

Företrädare för Lundby IF bör vid användandet av sociala medier tänka på att

- Vara ett bra föredöme för de yngre medlemmarna.

- Hålla en sansad ton vid diskussion.

- Undvika privata dialoger.

- Undvika att referera till medlemmar i laget eller till deras anhöriga.

- Använda ett ordentligt, vårdat språk.

- Hellre informera än diskutera.

- Undvika att göra reklam för produkter som inte är relaterade till Lundby IF.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub