Gröna tråden

Här kan du läsa Lundby IF´s policy Gröna tråden. Längst ner på sidan hittar du en länk om du vill ha tillgång till dokumentet som en PDF.

I Lundby IF skall vi alltid jobba med:

 • Att utveckla hela människan.
 • Att välkomna alla människor oavsett etnisk eller social bakgrund.
 • Att motarbeta all form av mobbning, utanförskap och rasism.
 • Att vara en förening för alla oberoende av kön och ålder.
 • Att eftersträva att alltid följa idrottens och fotbollens lagar, regelverk, riktlinjer, rekommendationer och värdegrund. 
 • Att Ingen form av s.k. toppning sker i knattelag samt lag upp till och med 12 år. Med toppning avses i detta fall att ge barn förtur till match och cupspel baserat på kompetens. Deltagande i matcher och cuper skall i denna ålder baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla skall vara med.
 • I äldre ålderklasser bör uttagning baseras på träning men även kompetens förutsatt att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand. 
 • Att arbeta aktivt för att behandla alla individer lika och ge dem förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen.
 • Att ledare i föreningen uppträder som ett gott föredöme i alla situationer och ger ungdomarna en positiv utbildning.
 • Att föreningen jobbar med att få föräldrar att förstå föreningens arbete som baseras på Lundby IFs Gröna tråd.
 • Att föreningens medlemmar uppträder sportsligt före, under och efter match. 
 • Att inte under några omständigheter skall finnas någon form av otillåtna prestationshöjande medel inom föreningen.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub