Styrelsen

Ordförande

Tomas Fredlund, 070-622 64 38

Sekreterare

Alexandra Stenklyft

Kassör

Sofia Wedham

Ledamöter

Bengt Fransson

Viveka Möller

Thomas Landberg

Louise Wollter

Revisor

Lena Lilja

Valberedning

Sofia Wedham

Göran Lilja

Tomas Fredlund

Maria Behn

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub