Svensk barn- och ungdomsidrott

I Idédokumentet Idrotten vill finns riktlinjer om hur svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

I maj 2014 antog Riksidrottsstyrelsen (RS) nya anvisningar som förtydligar och ytterligare befäster det som uttrycks i Idrotten vill.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub